Nhận sản xuất các sản phẩm mica hút nổi theo yêu cầu như logo hút nổi, chữ hút nổi, biển mica hút nổi, bóng mica hút nổi trang trí karaoke… theo thiết kế với số lượng từ đơn chiếc đến số lượng lớn, với giá thành cạnh tranh và tiến độ nhanh gọn nhất