Với bất kì doanh nghiệp nào mới thành lập biển công ty là “thủ tục” không thể thiếu, việc lựa chọn chất liệu, kiểu cách làm biển công ty một phần thể hiện ngành nghề, loại hình của doanh nghiệp đó, mặt khác còn thể hiện sự chuyên nghiệp và khác biệt so với đối thủ cạnh tranh