Biển chức danh là loại biển để trên bàn làm việc của mỗi cá nhân, nhằm phân biệt vị trí, chức vụ và tầm quan trọng của từng chức danh trong các công ty hoặc cơ quan nơi làm việc. 
Hiện nay, có rất nhiều loại biển chức danh từ cao cấp đến bình dân, chất liệu cũng vô cùng đa dạng, khách hàng sẽ rất khó để phân biệt hoặc lựa chọn những chiếc biển phù hợp với doanh nghiệp của mình.